Hästar till slakt

Att skicka hästar till slakt - Information till hästägare.

Det är viktigt att ni läser igenom detta och att ni vid tveksamheter kontaktar oss på slakteriet. Annars kan hästen bli avvisad från slakt eller kasserad av Livsmedelsverket.

När du ska skicka hästar till slakt vid ett slakteri måste du bland annat se till att:

  1. De är friska
  2. De är rena
  3. De inte kommer från en besättning som är spärrad på grund av någon smitta.
  4. De inte har behandlats med läkemedel som ger:
  • Kortare karens, detta framgår av veterinärens behandlingsbevis.
  • 6 månaders karens. Se passet.
  • Livslång karens. Se passet.

          En häst som behandlats med sådant läkemedel tas inte emot av slakteriet                 innan karenstiden gått ut.

     5. Det inte finns information om restsubstanser eller sjukdomar som skulle kunna          ha betydelse för livsmedelssäkerheten.

     6.  Hästen måste också ha ett giltigt pass,(ej dubblett), detta skall alltid                     medföras till slakteriet.

 

Information för hästägare som vill veta hur det går till när man kommer till slakteriet.

Vi är det lilla gårdsslakteriet som har verkat på samma plats i över 100år.

Många hästägare kommer till oss för att det är ett litet och lugnt slakteri där vi bedövar hästarna utomhus så att dom inte behöver gå in i slakteriet och bli oroliga. Du som ägare till hästen väljer själv om du vill vara med och se eller inte.  

Är det ett försäkringsärende så säger ni till oss,

då skriver våran veterinär ut ett slaktintyg som ni får skicka in till erat försäkringsbolag.