Hästpass

 

Frågor om pass kan ställas till Jordbruksverket eller till din passutfärdande förening.

Ersättningspass eller duplikat utesluter alltid hästen från slakt. I nya pass för äldre hästar kan det redan vid passutskrivandet vara ifyllt att hästen inte skall bli livsmedel.

Hästar födda efter 1 juli 2009

Passet måste innehålla följande information:

1. Avsnitt I och II - Identifiering. Hästen måste vara frysmärkt (ska vara läsbar, rakas) eller chip märkt.

2. Avsnitt IX - Hästdjuret som inte är avsett för slakt för användning som livsmedel. Får ej vara ifyllt!

3. Administration av veterinärmedicinska läkemedel som medför 6 månaders karens. Kontrollera tiden!

 

Hästar med pass gjorda före 1 juli 2009

Hästpass ska innehålla uppgifter om: 

1. Konturdiagram och verbal beskrivning av hästens färg, virvlar och tecken.

2. Om hästen är märkt ska det markeras i passet.

3. "Hästar som är godkända för livsmedelsproduktion" skall fyllas i av ägaren!

4. "Hästar som icke är godkända för livsmedelsproduktion" Får inte vara ifylld!

5. Tidigare behandling (6 månaders karens) Kontrollera tiden.

 

OBS! Ta ur allt ni vill behålla från passet. Den kommer att tas om hand av Livsmedelsverket och destrueras.