DJURÄGARFÖRSÄKRAN TILL NORMALSLAKT


Den som fött upp djuren (djurägaren) lämnar vanligtvis informationen i form av ett intyg, en så kallad djurägarförsäkran. Djur som exempelvis inte är friska eller har levererats inom karenstiden får inte gå till slakt.

När djuren inkommit till slakteriet måste livsmedelsföretagaren identifiera djuren och kontrollera att de omfattas av djurägarförsäkran. De flesta djur ska vara identitetsmärkta, grisar behöver inte vara märkta med individnummer utan det räcker med att de är märkta med leverantörens/gårdens nummer, medan det för får, getter, nötkreatur och hästar krävs märkning med individnummer.

Du kan själv ladda ner dokumentet här på sidan för att fylla i det så det är klart när du anländer till slakteriet eller tills vi kommer och hämtar dina djur.