FÖRORENADE DJUR

Det är du som djurägare som är ansvarig för att djuren är rena när de kommer in till slakt. Rena djur är viktigt för att minimera risken för att skadliga tarmbakterier och andra föroreningar hamnar i köttet som då inte kan användas som livsmedel. Gödselförorenade djur försvårar även uppslaktningen och minskar värdet på huden. För dig som leverantör innebär ett smutsigt djur ett avdrag på avräkningen.

Prisavdrag för nöt/kalv

Kategori 1 Måttligt förorenade djur 600:-

Kategori 2 Kraftigt förorenade djur 1000:-

Kategori 3 Mycket kraftigt förorenade djur 2000:-

Prisavdrag för lamm/ får

Kategori 1 Måttligt förorenade djur 60:-

Kategori 2 Kraftigt förorenade djur 100:-

Kategori 3 Mycket kraftigt förorenade djur 300:-