Häst

Att skicka sin häst till slakt är ofta ett mycket svårt beslut, något som vi på Landerstedts hyser stor förståelse för och tar hänsyn till vid hästslakt. Vi strävar efter att erbjuda häst och hästägare bästa möjliga avslut, med så lite stress och oro som möjligt. 

Så går det till

För att slakta hästen tar ägaren kontakt med oss för att göra en slaktanmälan och en speciell dag och tid bokas för hästen. På slaktdagen kör ägaren hästen till oss och hästen tas omhand direkt och behöver därför inte stallas upp på slakteriet. 

För att vi ska kunna slakta en häst behöver det finnas ett godkänt hästpass. När ägaren och hästen kommer till slakteriet kontrolleras passet av veterinären. Veterinären tittar särskilt så hästen inte är behandlad med läkemedel som ger karens (se nedan). 

När hästpasset är kontrollerat lastas hästen av transporten. Den besiktas av veterinären som kontrollerar att den är frisk och oskadad. Därefter avlivas hästen vilket sker i två steg - bedövning och avblodning. 

Efter avlivning används hästkroppen till olika livsmedelsprodukter.


Att tänka på innan häst skickas till slakt
Hästen måste ha ett godkänt hästpass

Hästen ska vara frisk - framgår av hästpass och veterinärens besiktning

Hästen ska vara ren

Hästen får inte komma från någon besättning som är spärrad pga smitta.

Hästen får inte ha behandlats med läkemedel som ger:

  • Kortare karens, detta framgår av veterinärens behandlingsbevis
  • 6 månaders karens. Se passet
  • Livslång karens. Se passet

Det får inte finnas information om restsubstanser eller sjukdomar som skulle kunna ha betydelse för livsmedelssäkerheten.

Frysmärkning (tatuering) ska helst rakas innan för hästens skull. Vi kan även göra det men det är bra om det är gjort när man kommer på plats. 

Är det ett försäkringsärende behöver detta meddelas till oss. Då skriver vår veterinär ut ett slaktintyg som man får skicka in till försäkringsbolaget.