Lamm/ får

Lamm        

Hel/halv       Grovstyckat

84 kr/kg

Får

Hel/halv       Grovstyckat     

45 kr/kg

Lamm

Hel/halv      Finstyckat

112 kr/kg