Lamm/ får

Lamm        

Hel/halv       Grovstyckat

Kontakta oss 

Lamm

Grillstyckat

149 kr/kg

Får

Hel/halv       Grovstyckat     

50 kr/kg

Lamm

Hel/halv      Finstyckat

160 kr/kg