Lamm/ får

Lamm        

Hel/halv       Grovstyckat

Kontakta oss 

Lamm

Grillstyckat

149 kr/kg

Får

Hel/halv       Grovstyckat     

60 kr/kg

Lamm

Hel/halv      Finstyckat

169 kr/kg