Information till jägare


Hygien är av största vikt när man hanterar köttprodukter så vi vädjar till våra leverantörer att använda plast/gummihandskar samt rena knivar vid urtagning av djuren. Detta för att minimera risken av att köttet smutsas ner och förlorar hållbarhet.

Täck djuren vid transport till oss.

Djuren skall levereras oflådda, passade och - om ni behärskar det - sotade. 

Spola ej passade nedsmutsade djur med vatten.

Alla röda organ samt skalle måste levereras med djuret, undantaget om giltigt intyg från besiktning finns (se blankett längst ned på sidan). Röda organ är hjärta, lever, lungor, mjälte och njurar, och även skalle räknas hit. Vid leverans av flera djur samtidigt är det viktigt att samtliga organ levereras separat i påse eller spann tydligt uppmärkt vilket djur det tillhör. Djur som levereras utan komplett uppsättning organ och huvud debiteras med minst 1080 kr/djur eller kasseras.

Tänk på hur temperaturen är under jakten. Är det varmt ute, är det ytterst viktigt att djuret passas och levereras till slakteriet så fort som möjligt efter fällning för att undvika varmjäsning. Händer detta blir djuret kasserat och det medför omkostnader för dig som leverantör. Samma gäller vid mycket kallt väder. Det är viktigt att djurkropparna inte fryser, vi kan inte flå och slakta ett djupfryst djur.

Vildsvin och björn 

Vid inlämning av vildsvin eller björn ska även mellangärdet lämnas in med de röda organen. Om de röda organen är besiktade i förväg måste intyget vara kompletterat med information om mellangärdet. 

Märk upp organ tydligt för respektive djur. Detta för att veterinärbesikning och trikinprov ska kunna genomföras. 


Vid större leveranser av vilt kontakta slakteriet på 072-234 61 31 eller info@landerstedts.se